måndag 8 december 2014

2 advent. - Lucka 7


Himmelens och jordens konung, som lät änglarna förkunna din fred: gör oss nu till redskap för den frid och fred som världen inte kan ge.

Inga kommentarer: